Kripto para yatırımcılarına kötü haber. Sanal vergi dönemi resmen başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, büyüme, yurt içi tasarruflar, enflasyon, ödemeler dengesi, mali piyasalar, para politikası ve maliye politikaları gibi alanlarda hedefler yer aldı.

Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlere yönelik mevzuat çalışmaları sürdürülecek. Dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik olarak söz konusu varlıkların Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.

Programa göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) daha cazip hale getirilecek, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacak. Türkiye’ye özgü Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) modeli oluşturulacak. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Enerji ve su tasarrufu, atığı azaltma, dayanıklı ve sürdürülebilir ürün kullanımı, geri dönüşüm, ikinci el ürün satın alma, tamir etme, yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını artırmaya yönelik tüketim davranışlarının yaygınlaştırılması sağlanacak. Konut ve inşaat, gıda, tarım ve balıkçılık, tüketici ürünleri imalatı, turizm, otomotiv, plastik ve tekstil sektörlerini kapsayan Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı hazırlanacak.

Sürdürülebilir üretim ve tüketim davranışlarının kazandırılmasına yönelik konulara okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim müfredatında yer verilecek.

Gençlerin ve çocukların tasarruf ve yatırım konularında bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla sosyal medya dahil iletişim araçlarından ve rol modellerden faydalanılacak.

Arz şoklarının görülebildiği tarımın her bir alt sektöründe ürün bazında arz risklerini ortaya koyarak yerli üretim ve ekonomik dış alım tedarikine yönelik Üretim-İhracat-İthalat Konsolidasyon Programı hazırlanacak.

YABANCI FİLM VE DİZİLERE DESTEK

Türkiye’yi önemli bir film yapım merkezi haline getirmek üzere ülke içinde gerçekleştirilecek uluslararası yapımlar desteklenecek. Yabancı film, dizi, yarışma ve müzik klipleri çekimlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi durumunda çekim izinlerinin yanı sıra mihmandarlık ve içerik desteği verilecek.

Enflasyon hedefi doğrultusunda Merkez Bankası tüm politika araçlarını etkin biçimde kullanırken maliye ve gelirler politikalarının para politikası ile eş güdümü sağlanacak. Mali disiplin gözetilerek yönetilen/yönlendirilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların belirlenmesinde ataleti azaltacak şekilde alternatif fiyat belirleme yöntemlerine yönelik çalışmalar yapılacak.

NAKİT ÇEKİMDE TAKSİTLENDİRME SÜRELERİ ANALİZ EDİLECEK

Ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri başta olmak üzere enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları destekleyici olarak alınan mevcut kararların etkileri analiz edilecek, gerek görülmesi durumunda ilave tedbirler alınacak.

Finansal istikrarın gözetilmesine yönelik rezerv artırıcı uygulama ve araçlar çeşitlendirilerek güçlendirilecek, söz konusu adımlar atılırken rezerv birikiminin ilave parasal genişlemeye yol açması engellenecek.

Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak, yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırılacak.

KONUT ALIMINA KISITLAMA

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri, ilk konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araçların satışına ilişkin idari kayıt eksikliklerinin giderilmesi sağlanacak. Dijital kayıt sistemleri kurularak konut, iş yeri kiraları ve ikinci el araç satışları gibi işlemlerin dijital ortamda kaydedilmesi sağlanacak. Veri toplama ve analiz süreçlerinin standardizasyonu ile verilerin karşılaştırılabilir ve tutarlı olması sağlanarak doğru ve etkili politika kararlarının alınmasına katkıda bulunulacak.

Kayıt dışılığa bağlı olarak enflasyon hesaplamalarına dahil edilemeyen hizmetlere yönelik kayıtlılık artırılarak veri altyapısı iyileştirilecek. Halkın ve işletmelerin kayıt dışılığın ekonomik zararları konusunda bilgilendirilmesi için seminerler, medya kampanyaları ve eğitim programları düzenlenecek.

Yabancı yatırımcılar açısından Türkiye’deki fonların cazip hale getirilmesi amacıyla fon yatırımlarının en fazla yüzde 10’unun yurt dışında yerleşik firmalara yapılabilmesi kısıtlılığına yönelik mevzuatta iyileştirmeler yapılacak.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için geliştirilen Fiziki Altın Tasarruf Sistemi uygulaması yaygınlaştırılacak.

Finans piyasasına nitelikli iş gücü temini için İstanbul Finans Merkezi (İFM) Finans Akademisi kurulacak. İFM’nin küresel anlamda tanıtımına ve işbirliği geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla uluslararası kurumlara üye olunacak ve diğer uluslararası finans merkezleriyle ortak çalışmalar yapılacak.

YENİ ARAÇ ALIMINDA YERLİ ÜRETİME ÖNCELİK

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenleme yapılacak.

Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri yoluyla karşılanacak ve yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası taşıtlarının tespitine yönelik çalışma yapılacak. Devlet Malzeme Ofisi ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında alınacak yerli elektrikli araçlar kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda tahsis edilecek.

Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlere yönelik mevzuat çalışmaları sürdürülecek. Dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik olarak söz konusu varlıkların Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.

Kayıt dışılıkla mücadele, yapay zeka, büyük veri gibi teknolojik imkanlarla desteklenen risk analiz faaliyetleriyle ve tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x